Версия для слабовидящих |
18+
Выбрать регион

Районная общественно-политическая газета Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва

668210, Республика Тыва, г.Шагонар, ул. Октябрьская, 1
телефон: +7 (923) 269 26 56
e-mail: redakciya11@mail.ru

"Дежурный кезээнге бир хонук"

Ноябрь 4-те Улуг-Хем кожуунда иштики херектер албанының чанында хөй-ниити чөвүлелиниң кежигүннери "Дежурный кезээнге бир хонук" деп республика чергелиг акцияга киришкен.

Ол хүн дежурный кезээниң шагдаалары: полицияның старшиназы Мирослав Достан, полицияның биче сержантызы Доржу Салчак база патруль шагдаалары Нима Ооржак, Аяс Ооржак, Самбажык Монгуш-биле кирген дыңнадыышкыннарже оперативтиг хыналда үнүүшкүннерни чоруткан. "Ажыл-агый аайы-биле эскерип көөрге, айның 9-10 хонуктарындан эгелеп, пенсия үлеп эгелээн хүннерде арагалаашкын, корум-чурум, кем-херек үүлгедиишкиннери көскүзү-биле эгелей бээр. Чонувус эвээш-биче хөреңгизин алгаш ижип эгелээр, бо хонуктар дүшкүүрлүг болур-дур" деп шагдаа ажылдакчылары чугаалап турдулар.

Дежурный кезээнче дыңнадыышкыннар аразында, кезек болгаш-ла кудумчуда кылаштажып чоруур кижилерге ужуражып, профилактиктиг чугааны чорудуп, шииттирип чораан азы шенелдеге хосталып келген учета кижилерниң бажыңнарын кезип, хоорайның девискээриниң ол-бо черлеринге хыналдаларны чоруткан.

Байырлалдар хүннеринде арага аймаан сатпас дугайында хоойлу үрээшкини хыналда үезинде илереттинмээн. Шагаан-Арыгга бир бажыңның гаражының ишти өртени берген, бир суурга арагалаан түңнелинде бижектеткен херектерни санаваска, кожууннуң девискээринге онза аар кем-херек үүлгедиишкини болбаан, байырлал хүнү өршээлдиг эрткен.

Автор: Оксана Базыр

По этой теме:

Лайкнуть:

Версия для печати | Комментировать | Количество просмотров: 531

Поделиться:

Загрузка...
ОБСУЖДЕНИЕ ВКОНТАКТЕ
ОБСУЖДЕНИЕ НА FACEBOOK
КОММЕНТИРОВАТЬ

Captcha
 

МНОГИМ ПОНРАВИЛОСЬ
НародныйВопрос.рф Бесплатная юридическая помощь
При реализации проекта НародныйВопрос.рф используются средства государственной поддержки, выделенные в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 No 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ
ПОПУЛЯРНОЕ
ВИДЕО
Яндекс.Метрика